Izbornik Zatvoriti

Na međunarodni dan čistog vazduha-7. septembar na žalost samo možemo da konstatujemo da smo lideri u održavanju nedopustivog nivoa aerozagađenja. Tabela prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti PM 10 u 2022. godini ne daje prostora za ublažavanje zabrinjavajuće situacije. To nisu samo visoke vrednosti koncentracija polutanata, već više od 12000 prevremenih smrti zbog toga. A taj broj se može i mora smanjiti isključivo kroz odgovoran rad Institucija na ostvarivanju zakonskog i ustavnog prava građana na prihvatljiv nivo zagađenosti vazduha. Do sada toga nije bilo, niti odgovornosti za nečinjenje. U ime građana molimo da se odmah snažno krene jedinim mogućim putem, a svi zainteresovani i stručni ljudi će sigurno pomoći nejakim institucijama.