Izbornik Zatvoriti
 • Osnovana Nacionalna ekološka asocijacija

Godinu dana od smrti arhitekte Dragoljuba Bakića

Prošlo je godinu dana od smrti arhitekte Dragoljuba Bakića, jedinstvene pojave u Srbiji, a posebno u Beogradu. Njegov impozantni profesionalni opus je samo jedna od stvari po kojoj ćemo ga pamtiti a objekti koje je projektovao širom sveta i Beograda zauvek će ga štititi od zaborava. Istovremeno, on je svojom ljudskošću i aktivizmom višestruko nadgradio svoj profesionalni ugled i postao zaštitno lice borbe za javni interes.

U vremenu koje je bremenito problemima, nestručnošću, politikantsvom i populizmom, Dragoljub se u životnom dobu koje asocira na miran penzionerski život sa energijom mladića posvetio borbi za bolji, lepši i zdraviji Beograd. Nikada politički ostrašćen bio je opozicija neznanju, pogrešnim odlukama i urušavanju osnovnih vrednosti urbanog života.

Kada smo ga na preporuku našeg Branislava Grubačkog Gute upoznali sa osnovnim ciljevima Nacionalne ekološke organizacije odmah je sa velikim entuzijazmom prihvatio da bude član stručnog saveta NEA znajući da je zaštita životne sredina obaveza utkana u sve profesije. Njegova podrška je bila ključna za našu organizaciju, a njegovo preseljenje u večnost neizmerni gubitak.

Duboko osećajući njegovo odsustvo i posle godinu dana od njegove smrti, nesmanjeno smo ponosni na poznanstvo, druženje, saradnju, a pre svega iskreno prijateljstvo sa dragim Brkmenom.

Njegov lik i delo treba da budu inspiracija mladima na isti način kao što su nama danas i kao što će biti sutra.

Hvala Dragoljube.

Sve o zagađenju vazduha u Srbiji

Članica stručnog saveta i osnivač Nacionalne Ekološke asocijacije, dr Elizabet Paunović i Milenko Jovanović o zagađenju vazduha u „Podkastu o tebi“.

Saopštenje Nacionalne ekološke asocijacije o kvalitetu vazduha u
Republici Srbiji u 2023. godini

NEA-Vazduh-2023

5. DECEMBAR – SVETSKI DAN ZEMLjIŠTA

Čestitamo svim polјoprivrednim proizvođačima, građankama i građanima Republike Srbije,
5. Decembar  –  Svetski dan zemlјišta

Zemlјište je jedan od najznačajnijih prirodnih resursa republike Srbije. Naša država raspolaže sa oko 5.000.000 ha polјoprivrednog zemlјišta i to:

 • oko 1.100.000 ha černozema,  najkvalitetnijeg tipa zemlјišta za ratarsku i povrtarsku proizvodnju:
 • oko 700.000  ha gajnjače, najkvalitetnijeg tipa zemlјište za voćarsko – vinogradarsku proizvodnju:
 • oko 600.000 ha tipa smonica, zemlјište koje se može koristiti i za ratarsku i voćarsko – vinogradarsku proizvodnju;
 • oko 600.000 ha ostali tipovi zemlјišta koji imaju odgovarajuću potencijalnu plodnost za polјoprivrednu proizvodnju i
 • oko 2.000.000 ha brdsko planinskih zemlјišta različitih tipova idealnih za stočarsku proizvodnju.

U cilјu zaštite zemlјišta država Srbija je izdvojila značajna sredstva od 2012.godine do 2016. Kada je urađena „Metodologija sistematskog praćenja stanja zemlјišta u Republici Srbiji“, urađen je „Zakon o zaštiti zemlјišta Republike Srbije“ i određene su merne tačke za određivanje nultog stanja različitih tipova zemlјišta Republike Srbije, kako bi se uspostavio „Monitoring zemlјišta Republike Srbije“.

Međutim, posle navedenih aktivnosti nadležno ministarstvo je prekinulo realizaciju projekata koji čine nastavak prethodnim.

Imajući u vidu značaj zemlјišta kao prirodnog resursa, koristimo ovaj dan da apelujemo  nadležnom ministarstvo da uz pomoć države Srbije nastavi sa realizacijom započetih projekata sa naučnim institucijama Republike Srbije i posle dužeg vremena uspostavi „Monitoring zemlјišta Republike Srbije“.


Naš cilj je čista Srbija.

Naša misija je neprestana institucionalna, naučna i aktivistička borba da bi se ti ciljevi ostvarili.

Zagađen vazduh, kanalisane i zatrovane površinske i podzemne vode, kontaminirano zemljište, odnosno nedopustiv nivo zagađenja svih medija životne sredine u Srbiji – to je realnost koju moramo promeniti. Životi građana i njihovo zdravlje su svakodnevno ugroženi. Promena ovog stanja je obaveza i odgovornost svakog građanina naše zemlje, posebno stručnjaka, to je zakonska i ustavna obaveza obaveza naše države, to je obaveza i svih investitora koji posluju u našoj zemlji.

Svim građanima Republike Srbije su jamčena prava na zdravu životnu sredinu Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama. To je civilizacijska tekovina koju smo kao društvo dosegnuli i koja je nužan preduslov kvalitetnog i dostojanstvenog života svakog građanina ove zemlje.

Vazduh koji dišemo mora biti čist i bezopasan.

Naše reke i jezera moraju biti čisti,
pitke vode mora biti za sve.

Naše zemljište, koje nas hrani mora biti
dekontaminirano.

Čista Srbija je istorijsko pravo i civilizacijska obaveza svakoga od nas, obaveza prema nama samima a još više prema generacijama koje dolaze, ujedinjenih organizacija civilnog društva, inicijativa, pokreta, neformalnih grupa i slobodnih građana Republike Srbije.

Aplikacija xEco Polen
na jednostavan i prijemčiv način prikazuje podatke o koncentracijama polena 26 alergenih vrsta na 25 lokacija u Republici Srbiji.

Набавите на Google Play
Serbian badge

Aplikacija xEco Vazduh 2.0 – NOVA VERZIJA!
prikazuje kvalitet vazduha u realnom vremenu prema kriterijumima Evropske agencije za životnu sredinu, uporedo sa graničnim vrednostima definisanim zakonom i standardima Svetske zdravstvene organizacije

Набавите на Google Play
Serbian badge

Aplikacija xEco Odžak
prikazuje simulaciju emisija zagađujućih materija u vazduh, na osnovu petogodišnjeg proseka u periodu 2016-2020. godina

Набавите на Google Play
Serbian badge


 • Saopštenje Nacionalne ekološke asocijacije o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji u 2023. godini
 • 5. DECEMBAR – SVETSKI DAN ZEMLjIŠTA
  Čestitamo svim polјoprivrednim proizvođačima, građankama i građanima Republike Srbije, 5. Decembar  –  Svetski dan zemlјišta Zemlјište je jedan od najznačajnijih prirodnih resursa republike Srbije. Naša država raspolaže sa oko 5.000.000 ha polјoprivrednog zemlјišta i to: U cilјu zaštite zemlјišta država Srbija je izdvojila značajna sredstva…
 • Studija o proceni rizika po vodeni ekosistem reke Jadar – prof. dr Predrag Simonović
  Član stručnog saveta NEA, prof. dr Predrag Simonović je sa saradnicima objavio rad na temu procene rizika eksploatacije bora i litijuma u projekt „Jadar“ (na engleskom jeziku): Studija o proceni rizika po vodeni ekosistem reke Jadar u odnosu na uslove eksploatacije bora i litijuma u…
 • NEA za produkciju VOICE – film „Šta nas greje, to nas truje“
  U koprodukciji NDNV-a, VOICE-a i HD filma, jedan od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije Dejan Lekić izjavio je da u Srbiji godišnje pre vremena umre po 11.000 ljudi.
 • Prof. dr Dragana Jovanović o problemima sa disanjem
  Za portal E-klinika, prof. dr Dragana Jovanović, član stručnog saveta NEA: „Otežano disanje i gušenje je alarm iz naših pluća, koja stanja su za hitnu lekarsku pomoć…“ https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/87934-otezano-disanje-i-gusenje-je-alarm-iz-nasih-pluca-koja-stanja-su-za-hitnu-lekarsku-pomoc
 • Ulepšavanje stvarnosti kao nastavna metodologija
  Kako se obrazuju gimnazijalci na osnovu netačnih informacija o aerozagađenju i to u gradu koji ima dokazano najviši stepen ugrožene životne sredine i zdravlja građana.  U Prosvetnom glasniku od 2.juna 2020. u Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju u okviru izbornog…
 • Nacionalna ekološka asocijacija predstavlja izveštaj Vazduh 2022.
  Građanima, stručnoj javnosti i institucijama prezentujemo analizu nivoa aerozagađenja u Republici Srbiji u 2022. godini i to prvog dana 2023. godine – Vazduh 2022. Imajući u vidu više godina negirani problem prekomernog zagađenja vazduha, ali i usvojeni strateški nacionalni dokument u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha…
 • Akcidentalno širenje amonijaka I zdravstvene implikacije
  Amonijak (NH3) je jedna od industrijskih hemikalija koje se često prizvode. • Na sobnoj temperaturi, amonijak je bezbojan, veoma nadražujući gas oštrog, zagušljivog mirisa. • U čistom obliku, poznat je kao anhidrovani amonijak i higroskopan je (lako upija vlagu). • Amonijak ima alkalna svojstva i…
 • Održana konferencija – Javno čitanje najnovijeg zvaničnog Izveštaja o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji
  Kompletan snimak i sve prezentacije sa konferencije održane 20.12.2022. u organizaciji Centra za održivi razvoj Srbije i Nacionalne ekološke asocijacije – Javno čitanje najnovijeg zvaničnog Izveštaja o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji. Mnogi mediji su preneli informacije objavljene na današnjoj konferenciji – Javno čitanje izveštaja…