Izbornik Zatvoriti
 • Osnovana Nacionalna ekološka asocijacija

Naš cilj je čista Srbija.

Naša misija je neprestana institucionalna, naučna i aktivistička borba da bi se ti ciljevi ostvarili.

Zagađen vazduh, kanalisane i zatrovane površinske i podzemne vode, kontaminirano zemljište, odnosno nedopustiv nivo zagađenja svih medija životne sredine u Srbiji – to je realnost koju moramo promeniti. Životi građana i njihovo zdravlje su svakodnevno ugroženi. Promena ovog stanja je obaveza i odgovornost svakog građanina naše zemlje, posebno stručnjaka, to je zakonska i ustavna obaveza obaveza naše države, to je obaveza i svih investitora koji posluju u našoj zemlji.

Svim građanima Republike Srbije su jamčena prava na zdravu životnu sredinu Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama. To je civilizacijska tekovina koju smo kao društvo dosegnuli i koja je nužan preduslov kvalitetnog i dostojanstvenog života svakog građanina ove zemlje.

Vazduh koji dišemo mora biti čist i bezopasan.

Naše reke i jezera moraju biti čisti,
pitke vode mora biti za sve.

Naše zemljište, koje nas hrani mora biti
dekontaminirano.

Čista Srbija je istorijsko pravo i civilizacijska obaveza svakoga od nas, obaveza prema nama samima a još više prema generacijama koje dolaze, ujedinjenih organizacija civilnog društva, inicijativa, pokreta, neformalnih grupa i slobodnih građana Republike Srbije.

Aplikacija xEco Polen
na jednostavan i prijemčiv način prikazuje podatke o koncentracijama polena 26 alergenih vrsta na 25 lokacija u Republici Srbiji.

Набавите на Google Play
Serbian badge


Aplikacija xEco Vazduh
prikazuje kvalitet vazduha u realnom vremenu prema kriterijumima Evropske agencije za životnu sredinu, uporedo sa graničnim vrednostima definisanim zakonom i standardima Svetske zdravstvene organizacije

Набавите на Google Play
Serbian badge


 • (Ne)Uspostavljanje automatskog monitoringa vazduha u Požarevcu
  Milenko Jovanović, osnivač i član stručnog saveta NEA dao je izjavu za Nova.rs povodom kašnjenja u uspostavljanju automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Požarevcu:
 • Da li upravljanje kvalitetom vazduha znači kontrolisano trovanje građana?
  S obzirom da država ne čini ništa da sankcioniše česta, nedozvoljena prekomerna zagađenja ambijentalnog vazduha, same kompanije koje to uzrokuju pokušavaju da ugrožavanje zdravlja građana vrše „humano“ odn kontrolisano. Tipičan primer je i dalje „normalna“, a zakonom zabranjena pojava koncentracija SO2 opasnih po zdravlje ljudi…
 • Dragoljub Bakić o promenjenom licu Beograda
  Arhitekta Dragoljub Bakić, član stručnog saveta NEA dao je izjavu za Televiziju srpske dijaspore o stanju u Beogradu, promenama u izgledu grada i onima koji o tome odlučuju.
 • Ponovo nam dolazi pesak iz Sahare, ali nema opasnosti po zdravlje
  Prognozirani razvoj sinoptićke situacije iznad Mediterana i Balkana usloviće već od sutra transport saharskog peska na područje naše zemlje. To će imati za posledicu povećanje koncentracija suspendovanih čestica, prvenstveno PM 10 skoro na svim mernim mestima i do 20-30 mikrograma po kubnom metru. Uz zamućenost…
 • Al Jazeera o aplikaciji xEco Polen
  Al Jazeera Balkans je objavila prilog o alergenom polenu u kome o aplikaciji xEco Polen govori autor, Dejan Lekić, član stručnog saveta NEA: https://balkans.aljazeera.net/videos/2021/7/24/mobilna-aplikacija-prikazuje-koncentraciju-alergenskih-vrsta-u-srbiji
 • Zagađenje i ugrožavanje zdravlja ljudi u gornjem toku Ibra
  Flotacijsko jalovište Gornji Krnjin, na obali reke Ibar, u eksploataciji od 1972-1979. god. Površine 7 ha na kojoj je deponovano 2.600.000 t. jalovine. Visine je 12-14m. Tu je i flotacijsko jalovište Bostalište, u eksploataciji od 1979. god, i sada aktivno. Površine 30 ha, na njemu…
 • Šta to gori pored Požarevca?
  Požari na deponijama se dešavaju, a tada se osim dima emituju i veoma toksične materije koje mogu ozbiljno da ugroze zdravlje građana. „Najpoznatiji“ su furani i dioksini ali oni se ne mogu meriti standardnim metodama. Za to je ranije bila osposobljena eko-toksikološka jedinica GZZJZ Beograd, koja je uvek…
 • Nedeljni Blic o aplikaciji xEco Polen
  U današnjem Blicu objavljen je tekst o aplikaciji xEco Polen koju je pod pokroviteljstvom NEA napravio član našeg stručnog saveta mr Dejan Lekić, dipl. inž. Kome je aplikacija namenjena i po čemu se razlikuje od svega što ste na ovu temu do sada mogli da…
 • Saopštenje grupe ekoloških organizacija vezano za problem sa intenzivnim zagađenjem životne sredine i ugrožavanja zdravlja na području sela Gornji Krnjin pored Leposavića
  U Leposaviću se pored flotacijskog postrojenja rudnika „Kopaonik“ Leposavić, koji posluje u okviru „Trepče“ nalaze i Flotacijsko jalovište „Gornji Krnjin“ koje je locirano je 900m severno od flotacijskog postrojenja u Leposaviću, na desnoj obali reke Ibar. Jalovište je bilo u eksploataciji 1972-1979.god. Površine je 7 ha na kojoj je deponovano…