Izbornik Zatvoriti
 • Osnovana Nacionalna ekološka asocijacija

Nacionalna ekološka asocijacija predstavlja izveštaj Vazduh 2022.

Građanima, stručnoj javnosti i institucijama prezentujemo analizu nivoa aerozagađenja u Republici Srbiji u 2022. godini i to prvog dana 2023. godine – Vazduh 2022.

Imajući u vidu više godina negirani problem prekomernog zagađenja vazduha, ali i usvojeni strateški nacionalni dokument u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha – Program zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom za period od 2022. do 2030. godine u kome se nedvosmisleno navodi da je vazduh u Srbiji zagađen iznad propisanih limita sa procenjenim brojem prevremenih smrti, neophodno je analizirati najnovije rezultate monitoringa i započeti sa realizacijom plana.


Naš cilj je čista Srbija.

Naša misija je neprestana institucionalna, naučna i aktivistička borba da bi se ti ciljevi ostvarili.

Zagađen vazduh, kanalisane i zatrovane površinske i podzemne vode, kontaminirano zemljište, odnosno nedopustiv nivo zagađenja svih medija životne sredine u Srbiji – to je realnost koju moramo promeniti. Životi građana i njihovo zdravlje su svakodnevno ugroženi. Promena ovog stanja je obaveza i odgovornost svakog građanina naše zemlje, posebno stručnjaka, to je zakonska i ustavna obaveza obaveza naše države, to je obaveza i svih investitora koji posluju u našoj zemlji.

Svim građanima Republike Srbije su jamčena prava na zdravu životnu sredinu Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama. To je civilizacijska tekovina koju smo kao društvo dosegnuli i koja je nužan preduslov kvalitetnog i dostojanstvenog života svakog građanina ove zemlje.

Vazduh koji dišemo mora biti čist i bezopasan.

Naše reke i jezera moraju biti čisti,
pitke vode mora biti za sve.

Naše zemljište, koje nas hrani mora biti
dekontaminirano.

Čista Srbija je istorijsko pravo i civilizacijska obaveza svakoga od nas, obaveza prema nama samima a još više prema generacijama koje dolaze, ujedinjenih organizacija civilnog društva, inicijativa, pokreta, neformalnih grupa i slobodnih građana Republike Srbije.

Aplikacija xEco Polen
na jednostavan i prijemčiv način prikazuje podatke o koncentracijama polena 26 alergenih vrsta na 25 lokacija u Republici Srbiji.

Набавите на Google Play
Serbian badge

Aplikacija xEco Vazduh 2.0 – NOVA VERZIJA!
prikazuje kvalitet vazduha u realnom vremenu prema kriterijumima Evropske agencije za životnu sredinu, uporedo sa graničnim vrednostima definisanim zakonom i standardima Svetske zdravstvene organizacije

Набавите на Google Play
Serbian badge

Aplikacija xEco Odžak
prikazuje simulaciju emisija zagađujućih materija u vazduh, na osnovu petogodišnjeg proseka u periodu 2016-2020. godina

Набавите на Google Play
Serbian badge


 • Nacionalna ekološka asocijacija predstavlja izveštaj Vazduh 2022.
  Građanima, stručnoj javnosti i institucijama prezentujemo analizu nivoa aerozagađenja u Republici Srbiji u 2022. godini i to prvog dana 2023. godine – Vazduh 2022. Imajući u vidu više godina negirani problem prekomernog zagađenja vazduha, ali i usvojeni strateški nacionalni dokument u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha…
 • Akcidentalno širenje amonijaka I zdravstvene implikacije
  Amonijak (NH3) je jedna od industrijskih hemikalija koje se često prizvode. • Na sobnoj temperaturi, amonijak je bezbojan, veoma nadražujući gas oštrog, zagušljivog mirisa. • U čistom obliku, poznat je kao anhidrovani amonijak i higroskopan je (lako upija vlagu). • Amonijak ima alkalna svojstva i…
 • Održana konferencija – Javno čitanje najnovijeg zvaničnog Izveštaja o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji
  Kompletan snimak i sve prezentacije sa konferencije održane 20.12.2022. u organizaciji Centra za održivi razvoj Srbije i Nacionalne ekološke asocijacije – Javno čitanje najnovijeg zvaničnog Izveštaja o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji. Mnogi mediji su preneli informacije objavljene na današnjoj konferenciji – Javno čitanje izveštaja…
 • Vazduh – Rečeno i prećutano
  Centar za održivi razvoj Srbije i Nacionalna ekološka asocijacija vas pozivaju na javno čitanje najnovijeg zvaničng Izveštaja o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji.
 • Spasimo Beljaricu!
 • (nema naslova)
  U okviru projekta Hitan rez u kome NEA  učestvuje sa organizacijama civilnog društva  Rerijem iz Beograda i Lokalnim odgovorom iz Valjeva prisustvovali smo 22.11. javnom uvidu u nacrt Plana kvaliteta vazduha za Valjevo 2022-2027. Naš predstavnik je imao aktivno učešće u diskusiji radi poboljšanja pomenutog…
 • Zeleni razgovor: Sve boje vazduha u Srbiji
  U Beogradu je 29.9. održana  konferencija Zeleni razgovor: Sve boje vazduha u Srbiji  u organizaciji Beogradske otvorene škole i Nacionalne ekološke asocijacije-NEA. Na skupu su kao panelisti govorili i osnivači NEA Dejan Lekić i Milenko Jovanović , kao i Profesorka Dragana Jovanović, članica Stručnog saveta…
 • Nove merne stanice za kvalitet vazduha u Beogradu, pobeda ili poraz javne politike
  Na portalima, apliacijama i sajtovima pojavile su se nove merne stance za praćenje kvaliteta vazduha u Beogradu. Infomacija koju bi trebalo pozitvno oceniti, da nema druge strane medalje za nesprovođenje zakonske obaveze Beograda na zaštiti građana od zagađenja. Neophodno je podsećanje javnosti da Grad Beograd,…
 • Ko i zašto u energetskom sektoru truje građane pet puta više od procenjenog već visokog nivoa?
  Najveći stacionarni izvori suspendovanih čestica PM 10 – termoelektrane i toplane snage preko 50MW su prema zvaničnim podacima daleko opasnije za zdravlje građana nego što se misli. Naime,poređenjem podataka o vrednostima izmerenih emisija PM čestica iz energetskog sektora i njihovihprocenjenih emisija zvaničnom metodologijom proizilazi da…