Izbornik Zatvoriti

Na Dan Dunava, treba se podsetiti rezultata iz poslednjeg izveštaja operativnog monitoringa površinskih i podzemnih voda Republike Srbije, 2019. godine.

Ovo je izveštaj rađen za potrebe i finansiran od strane nadležnog ministarstva.

Da li ga je neko pročitao? Da li ste znali da…

Ekološki status reka

… odnosno…

Ekološki status veštačkih vodnih tela

Zanimljivo je i kako se u izveštaju karakteriše status Dunava, našeg slavljenika i najveće pritoke Save:

Karakteristike vodnih tela i ocena ekološkog statusa prema nacionalnoj legislativi i korišćenjem FIS indeksa

Srećan nam Dan Dunava.