Izbornik Zatvoriti

Danas je dan reke Dunav. Sliv Dunava je drugi po veličini u Evropi i obuhvata delove teritorija 14 država. Na površini od oko 817 hiljada kvadratnih kilometara živi i radi 83 miliona ljudi. Devedeset dva posto teritorije Republike Srbije pripada slivu Dunava, što znači da praktično skoro sve otpadne vode koje nastanu na našoj teritoriji na kraju završe na izlaznom profilu ka Bugarskoj i Rumuniji.

Kako se mi odnosimo prema ovoj reci najbolje ilustruju dva grafikona preuzeta sa portala Evropske agencije za životnu sredinu.

Prečišćavanje urbanih otpadnih voda u Evropi 2017.
Tretman otpadnih voda iz „velikih gradova“

Na prvom dijagramu, Srbija je prikazana na osmom mestu s desna. Narandžastom bojom je dat udeo otpadnih voda koje se ispuštaju bez prečišćavanja.

Na drugom dijagramu prikazan je tretman otpadnih voda u gradovima Evrope sa preko 150 hiljada stanovnika. Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac su gradovi u Srbiji koji ispunjavaju ovaj uslov i nalaze se na slivu Dunava. Dva najveća, Beograd i Novi Sad koji su na samom Dunavu prečišćavaju
0%
svojih otpadnih voda.

Srećan nam Dan Dunava.