Izbornik Zatvoriti

U okviru projekta Hitan rez u kome NEA  učestvuje sa organizacijama civilnog društva  Rerijem iz Beograda i Lokalnim odgovorom iz Valjeva prisustvovali smo 22.11. javnom uvidu u nacrt Plana kvaliteta vazduha za Valjevo 2022-2027. Naš predstavnik je imao aktivno učešće u diskusiji radi poboljšanja pomenutog dokumenta. S obzirom na višegodišnji nivo prekomernog zagađenja istaknuto je da dokument mora sadržati konkretne mere, rokove dostizanja ciljeva kao i iznos i  izvor potrebnih sredstava. Tom prilikom su predate GU konkretne primedbe i sugestije na ovaj nacrt radi definisanja adekvatnog strateškog  dokumenta za upravljanje kvalitetom vazduha.

Primedbe su dostupne preko linka