Izbornik Zatvoriti

U Beogradu je 29.9. održana  konferencija Zeleni razgovor: Sve boje vazduha u Srbiji  u organizaciji Beogradske otvorene škole i Nacionalne ekološke asocijacije-NEA. Na skupu su kao panelisti govorili i osnivači NEA Dejan Lekić i Milenko Jovanović , kao i Profesorka Dragana Jovanović, članica Stručnog saveta NEA,  vezano za rezultate projekta: Zajedno za čist vazduh koji finansiraju Evropska Unija i Fondacija Fridrih Ebert. Dejan Lekić je govorio o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u 2022.godini analizom podataka iz xEco aplikacije, čiji je autor. Nesporna je činjenica da ne postoji vidljivo poboljšanje, kad je u pitanju aerozagađenje.
Milenko Jovanović je predstavio sadržaj i razloge Inicijative za promenu Zakona o zaštiti vazduha koju je NEA predala Vladi i resornom ministarstvu. Izmene Zakona, kao i pratećih podzakonskih akata daće bolje uslove za proces upravljanja kvalitetom vazduha, ali samo ukoliko ovaj problem dobije prioritet u aktivnostima insittucija. Dragana Jovanović je govorila o aspektu pogubnog uticaja aerozagađenja na zdravlje. Predstavjena su najnovija istraživanja koja Srbiju svrstavaju na neslavno prvo mesto u Evropi  po smrtnosti zbog prekomernog zagađenja vazduha.