Izbornik Zatvoriti

Požari na deponijama se dešavaju, a tada se osim dima emituju i veoma toksične materije koje mogu ozbiljno da ugroze zdravlje građana. „Najpoznatiji“ su furani i dioksini ali oni se ne mogu meriti standardnim metodama. Za to je ranije bila osposobljena eko-toksikološka jedinica GZZJZ Beograd, koja je uvek bila spremna za ovakve incidente. To više nije slučaj jer je neki stručni donosilac odluka procenio da je to nepotrebno. Merenja, koje po nalogu vrši GZJZ Požarevac veoma stručna institucija, na žalost ne može detektovati ove polutante, tako da građani nisu obavešteni o koncentracijama ovih materija u vazduhu a time nisu ni na koji način ni zaštićeni u ovoj ili sličnoj sutuaciji. Merenja standarnog seta zagađujućih materija: SO2, NO2, pa i PM ne pokazuju opasnost koja se nalazi u vazduhu od pomenutih i sličnih specifilnih polutanata. Ko je odgovoran što se građani obmanjuju da je sve u redu?

Dakle, postavljamo jednostavno pitanje: Šta ovo gori pored Požarevca? Deponija? Šta se nalazi u ovom dimu?