Izbornik Zatvoriti

Čestitamo svim polјoprivrednim proizvođačima, građankama i građanima Republike Srbije,
5. Decembar  –  Svetski dan zemlјišta

Zemlјište je jedan od najznačajnijih prirodnih resursa republike Srbije. Naša država raspolaže sa oko 5.000.000 ha polјoprivrednog zemlјišta i to:

  • oko 1.100.000 ha černozema,  najkvalitetnijeg tipa zemlјišta za ratarsku i povrtarsku proizvodnju:
  • oko 700.000  ha gajnjače, najkvalitetnijeg tipa zemlјište za voćarsko – vinogradarsku proizvodnju:
  • oko 600.000 ha tipa smonica, zemlјište koje se može koristiti i za ratarsku i voćarsko – vinogradarsku proizvodnju;
  • oko 600.000 ha ostali tipovi zemlјišta koji imaju odgovarajuću potencijalnu plodnost za polјoprivrednu proizvodnju i
  • oko 2.000.000 ha brdsko planinskih zemlјišta različitih tipova idealnih za stočarsku proizvodnju.

U cilјu zaštite zemlјišta država Srbija je izdvojila značajna sredstva od 2012.godine do 2016. Kada je urađena „Metodologija sistematskog praćenja stanja zemlјišta u Republici Srbiji“, urađen je „Zakon o zaštiti zemlјišta Republike Srbije“ i određene su merne tačke za određivanje nultog stanja različitih tipova zemlјišta Republike Srbije, kako bi se uspostavio „Monitoring zemlјišta Republike Srbije“.

Međutim, posle navedenih aktivnosti nadležno ministarstvo je prekinulo realizaciju projekata koji čine nastavak prethodnim.

Imajući u vidu značaj zemlјišta kao prirodnog resursa, koristimo ovaj dan da apelujemo  nadležnom ministarstvo da uz pomoć države Srbije nastavi sa realizacijom započetih projekata sa naučnim institucijama Republike Srbije i posle dužeg vremena uspostavi „Monitoring zemlјišta Republike Srbije“.