Izbornik Zatvoriti

NEA sa zadovoljstom ali i iskernim žaljenjem obaveštava javnost da je naš zahtev za primenu Evropskog indeksa kvaliteta vazduha „izgleda“ prihvaćen ali na način koji nas duboko uznemirava.

Kompetno saopštenje:

U momentu otvaranja Poglavlja 27 „Životna sredina i klimatske promene“ u pristupnim pregovorima sa EU, tačno 13 (trinaest) meseci nakon montiranog procesa i protivzakonitog otkaza Milenku Jovanoviću, Agencija za zaštitu životne sredine obratila se Evropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA) od koje traži sugestiju i pomoć za formiranje „novog“ prikaza Indeksa kvaliteta vazduha!? Isti oni koji su oktobra 2020. godine bez objašnjenja promenili kriterijume za ocenu kvaliteta vazduha, a zatim se obračunali sa svakim ko je iskazao stručnu rezervu prema ovakvoj odluci, sada mole za pomoć.

Postavljaju se sledeća pitanja:

  • Koje kriterijume za ocenu kvaliteta vazduha su ovi „eksperti“ is srpske Agencije branili od svih sugestija koje su dolazili kako od stručne javnosti tako i od građana, ako sada traže od Evropske agencije da im objasni kako se prikazuje indeks kvaliteta vazduha?
  • Zašto traže dodatna objašnjenja kada je Agencija za zaštitu životne sredine saradnik EEA više od 15 godina i vrlo dobro je poznato koji Indeks kvaliteta vazduha koristi a stanice iz Republike Srbije već se prikazuju na njihovim portalima korišćenjem pomenutog EU indeksa?
  • Kako je moguće da su zbog promene indeksa kvaliteta vazduha ukinuli Odeljenje za kvalitet vazduha da bi se obračunali sa Milenkom Jovanovićem a zatim i Odeljenje za informacioni sistem i izveštavanje a sada traže pomoć u primeni tačno onoga na šta je gospodin Jovanović ukazivao i zbog čega je otpušten?
  • Zašto su imejl kojim se obraćaju za savet uputili SVIM zemljama članicama EEA, na više od 70 adresa, stručnjaka širom EU, čime su naneli nesagledivu štetu Republici Srbiji u osvit otvaranja Klastera 4, jer se ovakvim obraćanjem stiče utisak da u Srbiji nema nikoga ko zapravo razume osnovno koncepte u oblasti monitoringa kvaliteta vazduha?

I konačno, poslednje pitanje: Da li vas je sramota?

Nacionalna ekološka asocijacija, koja od svog osnivanja zahteva primenu Evropskog indeksa kvaliteta vazduha, sada traži momentalnu odgovornost svih uključenih u ovu amatersku predstavu sa očigledno tragičnim završetkom.