Izbornik Zatvoriti

S obzirom da država ne čini ništa da sankcioniše česta, nedozvoljena prekomerna zagađenja ambijentalnog vazduha, same kompanije koje to uzrokuju pokušavaju da ugrožavanje zdravlja građana vrše „humano“ odn kontrolisano. Tipičan primer je i dalje „normalna“, a zakonom zabranjena pojava koncentracija SO2 opasnih po zdravlje ljudi (3 uzastopna sata preko 500 mikrograma po m3) koja se ipak izmakne procesu nedopustive kontrolisane emisje ovog polutanta. Dok su 9.jula Borani u toku noći doživeli i „preživeli“ još jedan atak na zdravlje od 00-02 sa maskimalnom koncentracijom od 2629 mikrograma po m3, danas je kompanija koja produkuje SO2 u tehnološkom procesu, uspela da se ne dogodi treći uzastopni sat sa limitiranom koncentracijom. U 5 i u 6 su registrovane koncentracije od 1200 do 1400 mikrograma, bez rekacije nadležnih, kao da nije satna granična vrednost 350. Tome treba dodati da „slučajno“ u 10 i 11 sati nisu dostupni podaci o koncentracijama samo sumpor dioksida.I ovo nije kraj ovakvih  zabranjenih incidenata sigurno. Osim zataškavanja ovakvih pojava masovnog ataka na zdravlje, pre svega osetljivih kategorija i odsustva reakcije institucija koje plaćaju i ti isti građani Bora da rade svoj posao, jedino nedostaje da se nagrade zagađivači za ovakav „uspeh“ u kontrolisanom trovanju građana.