Izbornik Zatvoriti

Naša percepcija stanja životne sredine u Srbiji često je zasnovana na voluntarističkim procenama pojedinaca koji nevoljno govore o temama koje nisu u skladu sa opšte prihvaćenom „afirmativnom“ ideologijom. Zato se svaki put iznenadimo kada saznamo….

Evropska agencija za životnu sredinu (European Environment Agency – EEA) će uskoro objaviti onlajn aplikaciju za kvalitet vazduha u evropskim gradovima (https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer). Ova aplikacija prikazuje samo jedan indikator, godišnju srednju vrednost koncentracije finih suspendovanih čestica PM2,5 i rangira preko 300 evropskih gradova po ovom kriterijumu. Kvalitet vazduha je rangiran u 4 kategorije gde se najviše koncentracije kvalifikuju kao „veoma loš“ vazduh sa srednjim godišnjim koncentracijama PM2,5 između 25 i 35μg/m3. Koncentracije iznad 35μg/m3 nisu izmerene, ne očekuju se, pa se ni ne kategorišu.

European city air quality viewer – 10 gradova sa najvišim koncentracijama PM2,5

Na slici je dato 10 gradova sa najvišim prosečnim koncentracijama. Gde je tu Srbija? Nema je jer nije članica EEA. Možda je tako i bolje, zašto? 

Najlošiji na gornjoj listi je grad Nowy Sacz u Poljskoj, na poslednjem, 321. mestu, sa srednjom godišnjom koncentracijom PM2.5 od 27ug/m3. Aplikacija xEco Vazduh nam omogućava da odmah vidimo gde se mi nalazimo. Evo srednjih godišnjih koncentraciju PM2.5 u 2020. godini, zaključite sami.

Četrnaest (14) lokacija u Srbiji koje u 2020. godini imaju prekoračenu srednju godišnju graničnu vrednost za PM2,5

Čak sedam (7) gradova u Srbiji, zauzeli bi 7 poslednjih mesta na listi EEA. To su: Valjevo, Novi Pazar, Niš, Beograd, Kosjerić, Užice i Smederevo. Fantastične pozicije od 322. do 329. mesta!  Od toga čak 5 lokacija ima srednje godišnje koncentracije koje zapravo izlaze iznad definisanih rangova jer su veće od 35μg/m3. Dakle vazduh je lošiji od „Veoma loš“.

Kako bi vi nazvali tu kategoriju?