Izbornik Zatvoriti

Prof. dr Ratko Ristić, dipl. inž. šumarstva

Prof. dr Ratko Ristić, dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS), redovni profesor i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rođen je 1961. godine u Loznici. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Beogradu. Na Odseku za vodoprivredu erozionih područja, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, diplomirao je 1985. godine, magistarski rad odbranio 1993. godine, a doktorsku disertaciju 2000. godine.

Radio je u Vodoprivrednoj organizaciji Beograd, kao projektant-saradnik na više idejnih i glavnih projekata regulacija korita bujičnih tokova (1986-1987. godine). Tokom 1989. godine radio je u Beogradskoj istraživačkoj stanici. Član je IAHS (International Association of Hydrological Sciences) i WASWC (World Association for Soil and Water Conservation), IKS (Inženjerska Komora Srbije) i APPS (Asocijacija prostornih planera Srbije).

Angažovan je na sva tri nivoa studija na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. Trenutno je rukovodilac doktorskih studija za oblast Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. U svom dosadašnjem radu objavio je preko 130 bibliografskih jedinica koje se bave zaštitom od erozije zemljišta i bujičnih poplava, hidrologijom, održivim korišćenjem slivova i prevencijom prirodnih katastrofa, od čega 6 poglavlja u međunarodnim publikacijama, 3 poglavlja u istaknutim tematskim zbornicima nacionalnog značaja, 43 rada u naučnim časopisima (18 u međunarodnim i 25 u nacionalnim). Učestvovao je u realizaciji 61 glavnog projekta za potrebe privrede, kao vodeći projektant ili projektant-saradnika, i 70 ostalih projekata (idejni projekti, studije opravdanosti, studije o proceni uticaja na životnu sredinu, elaborati).

Bio je član republičke komisije za kontrolu prostornih planova (2004-2010). Član je Republičke revizione komisije za projekte od značaja za Republiku Srbiju (od 2010. godine), pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U periodu od 2011 do 2017. godine bio je član Nadzornog odbora Inovacionog Fonda Srbije. 2017. godine imenovan je za predstavnika Srbije u Committee on Science and Technology (CST), pri UNCCD (United Nation Convention Combat Desertification), a decembra 2020. godine izabran je za potpredsednika Biroa CST. Član je upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

Oženjen je, otac dvoje dece.