Izbornik Zatvoriti

Prof. dr Dragana Jovanović, lekar

Redovni Profesor Interne medicine i Palijativne medicine Medicinskog fakulteta BU u penziji, doktor medicinskih nauka, specijalista pneumoftiziologije, supspecijalista pulmologije i (pulmo)onkologije, tvorac programa specijalizacije Palijativna medicina i šef katedre Palijativne medicine 2012-2019.

Od 1979. godine do odlaska u penziju 2019. godine radila u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu Kliničkog Centra Srbij (KCS), odnosno u Klinici za pulmologiju KCS, od 1996g do penzije načelnik kliničkog odeljenja.

Direktor Instituta za plućne bolesti i TB 2001-2008, Maj 2015-Februar 2016Osnivač centra Interventne pulmologije – interventnih bronholoških metoda, Laser bronhoskopskog centra u Institutu za plućne bolesti KCS, 2007.Osnivač Jedinice za Palijativno zbrinjavanje i Ambulante za kancerski bol u Institutu za plućne bolesti KCS 2005g.

Sekretar za zdravstvo Grada Beograda Okt 2008-Okt 2009

Posebni savetnik MZ Maj 2014-Maj 2015.

Osnivač Udruženja pulmologa Srbije 2002, i osnivač i prvi Predsednik Respiratornog Udruženja Srbije 2014. Autor preko 370 radova i Glavni urednik i autor više poglavlja 6 knjiga, od kojih su 3 ujedno i udžbenici za poslediplomsku nastavu iz pulmologije.

Dobitnik regionalne međunarodne nagrade MEDIS 2019. za originalno objavljeno istraživanje. Mentor je preko 20 magistarskih teza, više od deset supspecijalističkih radova, kao i izrade 16 doktorskih teza, od kojih je većina završena.

Recenzent preko deset međunarodnih časopisa.

Član Izdavačkog borda (Editorial Board JTD, ASJ, TRJ) 3 međunarodna časopisa.

Članstvo i pozicije u međunarodnim udruženjima:Više domaćih i međunarodnih udruženja, počasno članstvo u Turskom i Rumunskog Respiratornog Udruženja.Evropsko Respiratorno Udruženje, ERS: College of Experts Member od 2014. GodineEvropsko Respiratorno Udruženje, ERS Long Running Program Committee Member 2018-2020Evropsko Respiratorno Udruženje, ERS Fellowship Reviewer od 2012The ERS European Initiative for Quality Management in Lung Cancer Care 2010-2013 – National Coordinator for SerbiaEuropean Respiratory Society (ERS) Task Force „Harmonized standards for centres of care and cancer registration in thoracic oncology in Europe“ 2014-2018ERS Task Force „A systematic revienj and guideline on various aspects of quality in thoracic oncology care“ ongoing (coordinator for PICO Q6 Palliative care)Senior Faculty member of the College of the European School of Oncology od 2020 nadaljeFaculty member of the College of the European School of Oncology 2014-2020

Organizator i predavač preko 60 domaćih i međunarodnih Kongresa, Konferencija, Simpozijuma, naučnih sastanaka, KME kurseva, na temu karcinoma pluća i drugih tumora grudnog koša, palijativne terapije, tuberkuloze pluća, intersticijskih bolesti pluća i dr.Predavač i naučni koordinator za ERS (Evropsko Respiratorno Udruženje) Course on Lung Cancer 2004, ERS on Lung Diseases in Childhood and Adults 2006,Predavač po pozivu i/ili predsedavajući na brojnim svetskim, evropskim, inostranim konferencijama i kongresima (CELCC, CEOC, WCLC, ERSâ?¦) i domaćim kongresima I konferencijama