Izbornik Zatvoriti

dr Nebojša Veljković, dipl. inž. građevine

Nebojša Veljković je rođen u Leskovcu 1955. godine gde je završio Gimnaziju, diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Nišu na hidrotehničko-konstruktorskom smeru. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio je specijalističke studije iz sanitarne tehnike, magistrirao i doktorirao na Fakultetu zaštite na radu u Nišu na smeru za zaštitu životne sredine. Radio je u Agenciji za zaštitu životne sredine/ Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije do odlaska u penziju u februaru 2020. godine, na radnom mestu načelnika odeljenja za monitoring kvaliteta vode i sedimenta u zvanju višeg savetnika.

Bio je član Agencije za zaštitu životne sredine, koja je National Reference Center za saradnju/izveštavanje Republike Srbije prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA), za oblast izveštavanja vodni resursi (water quantity, quality and ecological status). Bio je član Zajedničkog tela Republike Srbije za sprovođenje Protokola o vodi i zdravlju (UNECE Protocol on Water and Health). Bio je član radne grupe Instituta za standardizaciju Srbije za oblast U165 Snabdevanje vodom i inženjerstvo otpadnih voda.

Bio je urednik i koautor šest publikacija iz tematike nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine/Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstva zdravlja Republike Srbije: Poboljšanje sistema za procenu difuznog zagađenja voda u Srbiji – studija slučaja za sliv Kolubare, Agencija za zaštitu životne sredine (2013); Sprovođenje protokola o vodi i zdravlju u Republici Srbiji – Analiza stanja, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo životne sredine (2014); Status površinskih voda Srbije – Analize i elementi za projektovanje monitoringa, Agencija za zaštitu životne sredine (2015); Vode Srbije – U vremenu prilagođavanja na klimatske promene, Agencija za zaštitu životne sredine (2015); Status površinskih voda Srbije – Razvoj monitoringa u okviru planova upravljanja rečnim slivovima, Agencija za zaštitu životne sredine(2018); Životna sredina u Srbiji: 2004 – 2019, Agencija za zaštitu životne sredine (2019).

Autor i koautor je osamdeset stručnih i naučnih radova objavljenih u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Teme ovih radova obrađuju pitanja razvoja, upravljanja, korišćenja i zaštite vodnih resursa, kao i pitanja zaštite životne sredine i održivog razvoja. Autor je monografija: Indikatori održivog razvoja i upravljanje vodnim resursima, Zadužbina Andrejević (2006), Modeling and assessment of diffuse water pollution load – priciples and application, Lambert Academic Publishing (2013) i Informacione tehnologije u zaštiti životne sredine, UTVSI (2017). Član je redakcije časopisa Voda i sanitarna tehnika koji izdaje Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo iz Beograda.