Izbornik Zatvoriti

dr Monika M. Živković, lekar

Monika M . Živković je rođena 1964. godine u Beogradu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Specijalistički ispit iz Pedijatrije je položila 1998. godine, na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Ministarstvo zdravlja 2008. godine joj je dodelilo titulu primarijusa 2011.godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 2012. na Medicinskom fakultetu u Beogradu na temu “Longitudinalno praćenje rasta i razvoja dece majki sa najtežim tipom Rh (D) aloimunizovanih trudnoća posle posle primene intauterine intravaskularne transfuzije“.

Profesionalni angažman:

  • Univerzitetska dečija klinika i Dom zdravlja “Banovo brdo“ od 1990. godine Služba za neonatologiju Kliničko-bolnički centar Zemun od 2003.
  • Načelnik službe za neonatologiju Kliničko – bolnički centar Zemun od 2012 do 2017.
  • Mentor je dela specijalističkog staža iz Pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2011. godine.
  • Naučni saradnik iz oblasti medicinskih nauka od 2019. godine. Trenutno u izboru za Višeg naučnog saradnika.