Izbornik Zatvoriti

dr Aleksandar Urošević, dipl. biolog

Aleksandar Urošević rođen je 1982. godine u Smederevu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Biološki fakultet (studijska grupa Biologija) upisao je školske 2001/2002. godine. Diplomirao je 2007. školske 2007/2008. upisao je doktorske studije Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Morfologija, sistematika i filogenija životinja, modul Morfologija. Od 2008. do kraja 2010. bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije. Od 01.01.2011. godine zaposlen je kao istraživač-pripravnik na Odeljenju za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Polni dimorfizam glavenog skeleta lacertidnih guštera“ je odbranio 19.03.2012. godine. U tekućem istraživačkom periodu dr Aleksandar Urošević angažovan je kao viši naučni saradnik na Odeljenju za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ “ Instituta od nacionalnog značaja za republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu.

Naučnoistraživački rad dr Aleksandra Uroševića odvija se pre svega u oblasti evolucione morfologije. Aktivno je uključen i u studije faunistike i konzervacione biologije gmizavaca Srbije. Izvan ovih delatnosti, učestvuje u paleontološkim istraživanjima kao i istraživanjima morfologije vaskularnih biljaka. Publikovao je 44 bibliografske jedinice, u koje spadaju poglavlja u monografijama, strani časopisi sa SCI liste, kongresna saopštenja i radovi u časopisima od nacionalnog značaja. Učestvovao je kao komentor u izradi dve doktorske disertacije i aktivno učestvuje u izradi treće. Učestvovao je i u istraživanjima vezanim za procenu konzervacionog statusa gmizavaca u PIO „Dolina reke Pčinje“ kao i u monitoringu vodozemaca i gmizavaca na podrčju NP „Kopaonik“.